HOME   NOWOŚCI   BIOGRAM   RZEŹBA   ODLEWY   MALARSTWO I GRAFIKA   WIERSZE   PERFORMANCE @MAIL

 

English version - click here  
   
MANDALE W CZASACH APOKALIPSY 
 

W czasie nowego milenium znalazłem się u podnóży Himalajów w tybetańskim klasztorze tradycji Bon. 

Bon łączy w swych naukach wyrafinowane techniki służące oświeceniu oraz środkowoazjatycki pierwotny szamanizm. Na zakończenie pobytu Mnisi podarowali mi reprodukcje dwudziestu mandali zdobiących powałę ich klasztoru. 

Mandala to najkrócej mówiąc mistyczny rysunek z kwadratów i kół, symboli sił kosmicznych, który jest używany jako środek pomocniczy w medytacji. W Polsce użyłem podstawowych form tych mandali, lecz dodałem własne elementy. Kolory w większości nich namalowała Kora.

 
 
Mandala Pierwsza Mandala Pistacjowa
 
Mandala Piekielna Mandala Radosna
 
Mandala z rybami Mandala Ognia
 
Mandala
Monochromatyczna 
 
  
  

11 września, tak jak miliony ludzi na całym świecie oglądaliśmy wstrząsające wydarzenia na Manhatanie i w Waszyngtonie. Bezpośrednim rezultatem tych przeżyć stały się cztery obrazy: czterech jeźdźców apokalipsy. Umieszczając obok siebie mandale i jeźdźców apokalipsy chciałbym zamanifestować: zagrożenie i lekarstwo na nie. Paradoksalnie obydwa te zjawiska pochodzą ze Wschodu. Oba mają źródło w religii. Jeżeli groźni Jeźdźcy nadal będą cwałować na swych potwornych rumakach, to medytacja mistycznych mandali może przyczyniać się do uspokojenia ducha i równowagi psychicznej. 

 
 
Apokalipsa Rider No. 1 Apokalipsa Rider No. 2
 
Apokalipsa Rider No. 3 Apokalipsa Rider No. 4
 
 
 

Wystawę obrazów Kory i Kamila Sipowicza można było oglądać od 29.11.2001r. w Galerii Katarzyny Napiórkowskiej przy ul. Świętokrzyskiej 32 w Warszawie. 

  
   
  

MANADALAS

At the beginning of the new millenium, I found myself at the foot of the Himalayas in a Tibetian monastery from the ancient tradition of Bon. Bon contains various refined methods enabling enlightment and is middle Asia’ s oldest form of shamanism. At the end of my stay, the monks presented me with 20 mandalas that adorned the monastery dome. A Mandala is a mistycial form containing squares and circles, the symbols of cosmic energy and serves to facilitate meditation.

Bach home, I used basic elements of these mandalas but I also introduced elements of my own. Most of the colors were painted by my wife (Kora). 

On September 11, we, together with millions of people around the world witnessed the horrific events in Manhattan and Washington. Out of this dark emotion were born “The Four Riders of Apocalypse”. By placing the riders next to the mandalas, I wanted to show the threat and the antidotum. Paradoxically, both of these things come from The East and created within religious belief. If these deadly riders continue to cause mayhem galloping across the never ending landscape, then meditation with the help of mandalas can perhaps placate the mind and soul and reinstall mental equilibrium once again to our lives.

 
 
    
    

www.kamilsipowicz.pl
projekt i wykonanie: Maciek Wicherkiewicz
© 2004-2007 Wszystkie prawa zastrzeżone